Aktualności

Europejski Festiwal Sztuki Ludowej

2011-08-27

Europejski Festiwal Sztuki Ludowej

27.08.2011 r. zagościli do Wolsztyna uczestnicy odbywającego się w Poznaniu w dniach 24-30.08.2011. V Europejskiego Festiwalu Sztuki Ludowej, organizowanego przez Towarzystwo Poligrodzianie.

Europejski Festiwal Sztuki Ludowej – to miejsce prezentacji regionów Zjednoczonej Europy, ich dziedzictwa kulturowego, dorobku artystycznego oraz produktów i wyrobów, dzięki którym są rozpoznawalne na bogatej w różnorodności współczesnej mapie świata. Ideą Festiwalu jest szeroko pojęta promocja regionów - od popularyzacji rękodzieła i tradycji regionalnych do współczesnych form i dziedzin twórczości.

Wolsztyński koncert, mający się odbyć na Rynku, ze względów pogodowych został przeniesiony do MSS Świtezianka, gdzie w koncertach zaprezentowali się uczestnicy festiwalu. Koncert rozpoczął ZPiT Kębłowo polskim tańcem narodowym – polonez, a zakończył wiązanką tańców szamotulskich.
Wystąpiły następujące zespoły:

Folklore-Ensemble "Lenok" - Rosja
Zespół folklorystyczny "Lenok" został założony w 1976 roku. Zespół pielęgnuje południowo-rosyjskie śpiewy, tradycje, zwyczaje i gry. Zespół składa się z 28 osób (grupa wokalna, grupa instrumentalna, liderzy zespołu). Założycielami są Tamara i Wasyl Bychkovs. Wiele uwagi w pracach zespołu ma zbieranie i zachowania rosyjskiej historyczne tańce. Członkowie zespołu grają na tradycyjnych ludowych instrumentach takich jak: akordeon, psalterium, skrzypce, rogi, zhaleykas, rury, bałałajki i krajowe instrumenty perkusyjne.

Gruppo Folk "Giuseppe Moffa" - Włochy
Zespół Tańca Ludowego “G. Moffa” od ponad 30 lat prezentuje tańce i muzykę bazując na własnej tradycji, kładąc nacisk na badania dziedzictwa kulturowego w celu jego odkrywania i propagowania. "G. Moffa" powstał w połowie XIX wieku ale rozwiązany został podczas okresu wojennego. Ponownie założony został w 1972 zapożyczając nazwę od nazwiska wybitnego mieszkańca miasta Riccia, prawnika żyjącego na przełomie wieków XIX i XX - Giuseppe Moffa. Pasjonat muzyki i tradycji pozostawił dużą spuściznę kulturową, na której bazuje Zespół.

Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo" - Polska
Z.P.i T. "Kortowo" jest reprezentacyjną grupą folklorystyczną Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Historia powstania zespołu sięga lat 50-tych kiedy to grupa studentów postanowiła powołać grupę taneczną kultywującą polski folklor. Od początku istnienia zespół działał przy swojej uczelni, która wśród wielu instytucji popierających działalność artystyczną "Kortowa", jest jego największym opiekunem i mecenasem. Od lat "Kortowo" czerpie natchnienie z tradycji ludowej. Poprzez taniec i muzykę wiernie odtwarza polskie tańce, pieśni i obrzędy. Tancerze prezentują program w oryginalnych strojach ludowych, wzbudzając zainteresowanie i fascynację ich pięknem i bogactwem.

"Bogar Istvan" - Öcsteny - Węgry
Zespół założył Bogar Istvan w 1931 roku. Założyciel zespołu był nauczycielem, który nie tylko dbał o tradycję ale przekazywał ją młodszym pokoleniom. Aktualnie zespół ma 50 członków.

The Créa’Danse Company - Francja
Zespół został założony przez Claire Gattet w 1999 roku. Składa się on z 8 tancerzy którzy używają tańca współczesnego jako środka wyrazu artystycznego.

Lunds Studenters Folkdanslag - Szwecja
Zespół gościł w takich krajach jak: Dania, Finlandia, Niemcy, Polska, Czechy, Holandia, Belgia, Francja, Szwajcaria, Austria, Włochy, Węgry. Estonia, Łotwa Rosja, USA i wielu innych.
Zdjęcia

Robert Tomys

powrót

Copyright © Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo