Aktualności

III Spotkania Folklorystyczne na Ziemi Wolsztyńskiej

2014-06-29

III Spotkania Folklorystyczne na Ziemi Wolsztyńskiej

I już po raz trzeci na ziemi wolsztyńskiej spotkały się zespoły folklorystyczne kultywujące i pielęgnujące tańce i zwyczaje swoich regionów. W tym roku, można tak powiedzieć , zespoły spotkały się na linii północ-południe i wschód-zachód. Z północy przyjechał Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna” z Kościerzyny, z południa natomiast Zespół Folklorystyczny "ORAWIACY" z Lipnicy Wielkiej. Wschód reprezentował Zespół Folklorystyczny „Kurpianka” z Kadziła , a zachód Polski ZPiT Kębłowo.

Najdalej na południu ma swą siedzibę zespół ALBA REGIA z Székesfehérvár na Węgrzech (pierwsza, historyczna stolica Węgier. Nekropolia królów węgierskich. Jest to najstarsze miasto na Węgrzech. Osadnicy zamieszkiwali teren miasta już 2-5 tys. lat p.n.e. Później, jak głosi tradycja, na tym właśnie terenie osiedliło się plemię Arpada. Miasto zostało założone w roku 972 przez księcia Gejzę, a do jego dalszego rozwoju przyczynił się syn Gejzy, Stefan I Święty. W roku 1003 rozpoczął on budowę bazyliki, która stała się pierwszym ośrodkiem państwowości węgierskiej. Przez ok. 500 lat Székesfehérvár był siedzibą królewską. W wybudowanej w mieście katedrze koronowano 37 królów (wszystkich średniowiecznych królów Węgier z wyjątkiem św.Stefana), a pochowano 15.)

  • Kaszubski Zespól Pieśni i Tańca "Kościerzyna" rozpoczął działalność jesienią 1974r. przy Kościerskim Domu Kultury im. Józefa Wybickiego. Jego twórcą i pierwszym dyrektorem był mgr Stanisław Kroskowski. 0 jego powstaniu zadecydowała potrzeba zaprezentowania bogactwa tradycji i sztuki regionu. Zajęcia prowadzone w trzech sekcjach: wokalnej, tanecznej i instrumentalnej. Program nasz wyrósł na podbudowie wielkich tradycji śpiewaczych i folklorystycznych ziemi kościerskiej, a ich autorami byli i są jej mieszkańcy. Suita "Kaszubska zabawa" to pieśni będące odzwierciedleniem kolorytu i bogactwa regionu. Suita morska "My od morza" wywodzi się z kultury regionu nadmorskiego, środowiska rybaków i marynarzy. W jej układzie znalazły się pieśni o tematyce morskiej i rybackiej od archaicznego folkloru po twórczości współczesnych kompozytorów w regionie. Obecnie zespół pracuje w 3 sekcjach - balet, chór i kapela. Od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje grupa Old Boy'e oraz grupa dziecięca "Mała Kościerzyna". Co roku uczestniczymy zarówno w imprezach rejonowych jak i tych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Główny repertuar oparty jest na kulturze kaszub oraz oraz prezentujący tradycje związane z rybacka częścią życia mieszkańców Kaszub.
  • Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny "Orawiacy" z Lipnicy Wielkiej prezentuje folklor górali orawskich. Dbamy o wierny, ale też atrakcyjny przekaz. W swoim repertuarze mamy kilka programów, w których przedstawiamy śpiew, tańce i zwyczaje regionalne Orawy. Zespół występował w wielu miastach w Polsce i za granicą. Zdobył m.in. Grand Prix na Przeglądzie Teatrów Amatorskich za adaptację sztuki "Sen Bacy", wziął udział w pozakonkursowych występach na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanym, został nagrodzony za śpiew i muzykę na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Programy te cechują się dynamiką, barwnością i autentycznością. Prezentujemy różnorodne tańce od skocznych polek poprzez "ciardasie", kończąc na prastarych tańcach pasterskich. Często przedstawienia uatrakcyjniamy rozmaitymi zabawami. Występy wyróżniają się również pięknym, oryginalnym, wysokim, śpiewem góralskim. Występujemy w autentycznych strojach orawskich, które eksponują bogactwo i specyfikę kultury materialnej regionu. Występowaliśmy na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych, zdobywając tam cenne nagrody i wyróżnienia. Znawcy szczególnie podkreślają udane połączenie autentyzmu z estradowymi wymogami sceny.
  • Zespół Folklorystyczny "Kurpianka - CEPELIA" Zespół Folklorystyczny "Kurpianka" powstał w 1947 roku na Kurpiach, we wsi Kadzidło, w sercu Puszczy Zielonej. Prezentuje tradycyjny folklor kurpiowski, pieśni, tańce, zabawy, muzykę, obrzędy i gwarę Kurpiów. Jako jeden z pierwszych tego typu zespołów jest zdobywcą prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga. Jego cechą charakterystyczną jest dbałość o zachowanie autentyzmu i wierności przekazu tradycyjnego folkloru w warstwie tanecznej i muzycznej, w stroju i obrzędzie. Zespół "Kurpianka" składa się z trzech grup wiekowych, które koncertują oddzielnie bądź w programach łączonych. Zespołowi przygrywa kapela w składzie: harmonia pedałowa, klarnet, skrzypce i bębenek. Kapela prezentuje autentyczną muzykę kurpiowską. Zespół działa przy Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle. Kierownikiem Zespołu jest Paweł Łaszczych. Zespół prezentuje wszystkie tańce kurpiowskie zarówno wirowe, jak i korowodowe - powolniak, fafur, olender, stara baba, okrąglak, żuraw, konik, gracyk itp. oraz wykonuje kurpiowskie pieśni "leśne", jak i skoczne "z przytrampywaniem". Programy taneczne przeplatane piosenkami, przyśpiewkami, gadkami i muzyką ludową charakteryzują się żywiołowością i dynamiką oraz temperamentem tancerzy i pięknem oryginalnych kurpiowskich strojów ludowych.

Pierwszego dnia , po przyjeździe i zakwaterowaniu, miało miejsce spotkanie integracyjne wszystkich przybyłych zespołów z członkami ZPiT Kębłowo. Wspólnie bawiono się i uczono podstawowych kroków i tańców z poszczególnych regionów. Posiada zkończyła się bardzo późnym wieczorem, aż żal było rozjeżdżać się w ten wieczór .
W sobotę po śniadaniu zespoły zwiedziły wolsztyńską Parowozownię oraz Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Spacer po Wolsztynie, a po obiedzie próby i przygotowania do wieczornego koncertu w Parku Miejskim.
W niedzielę wspólne spotkania zespołów rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Kębłowie. W trakcie mszy przedstawiciele poszczególnych grupprzedstawili podziękowania i prośby podczas modlitwy powszechnej w swoich gwarach regionalnych. Po mszy wszyscy uczestnicy spotkań przeszli na obiad do Domu Kultury w Kębłowie ……czekaliśmy na poprawę pogody, gdyż wszystkie występy zaplanowane były na miejscowym stadionie. Pogoda nie dopisała, tak więc wszystko przeniosło się do Sali widowiskowej DK w Kębłowie. Każdy z zespołów zaprezentował tańce charakterystyczne dla swojego regionu. Grupy ZPiT Kębłowo wykonały następujące układy: najmłodsza grupa – zabawy śląskie; grupa młodsza – tańce lubuskie oraz zabawy dzieci z Krakowa wschodniego; grupa średnia – suitę tańców zachodniej Wielkopolski, a połączone najstarsze grupy – suitę tańców śląskich. Finał spotkań to wspólny taniec uczestników oparty na tańcach południowo-zachodniej Wielkopolski.
Zdjęcia - wieczór integracyjny
Zdjęcia - zwiedzanie
Zdjęcia - msza św.
Zdjęcia - koncert w Kębłowie

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!

Robert Tomys

powrót

Copyright © Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo