Aktualności

Koncert Jubileuszowy 2

2015-11-21

Koncert Jubileuszowy 2

„NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD”

Szanowni Państwo, Drodzy Goście.

Spotykamy się tego wieczoru w sali Domu Kultury w Kębłowie aby wspólnie obchodzić jubileusz 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Kębłowo.

Zespół przygotował dla państwa koncert w którym zaprezentuje państwu aktualny program. Chcielibyśmy odwołać się do historii zespołu ale też i historii naszego kraju.

Serdecznie witamy zaproszonych gości i wszystkich byłych członków zespołu, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością:

 • Posła na Sejm RP p. Jakuba Rutnickiego
 • Wicestarostę Powiatu Grodziskiego p. Sławomira Górnego
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolsztynie p. Jarosława Adamczaka
 • Burmistrza Miasta Wolsztyn p. Wojciecha Lisa
 • Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej p. Mariusza Przybyłę
 • Wójta Gminy Przemęt p. Dorotę Gorzelniak
 • Wójta Gminy Siedlec p. Jacka Kolesińskiego
 • Radnego Rady Powiatu Wolsztyńskiego p. Romana Andrysa
 • Sołtysa Kębłowa p. Waldemara Baera
 • Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze ojca Józefa Wcisło
 • Ks. Andrzeja Krusia, proboszcza Parafii św. Bartłomieja w Kębłowie
 • P. Janinę Kotlarską, dzięki której zespół powstał
 • P. Gerarda Jastrzębskiego, byłego dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury
 • Dyrektorów placówek kulturalno-oświatowych, delegacje zespołów folklorystycznych, przedstawicieli organizacji społecznych, firm i zakładów pracy, przedstawicieli mediów
 • Byłych członków ZPiT Kębłowo.

Koncert rozpoczęli Zosia i Jędrek GORTAT przyśpiewką ludową z Wielkopolski - „Świniorz”, za wykonanie której otrzymali od zgromadzonych gromkie owacje.

HISTORIA ZESPOŁU : lata 1975-1985

Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo jest zespołem, który w swojej działalności może pochwalić się bogatym i szerokim repertuarem, na który składają się różnorakie pieśni, przyśpiewki ludowe, tańce regionalne oraz narodowe. Oprócz okazałego repertuaru, może się również pochwalić szeroką gamą kostiumów folklorystycznych i instrumentów muzycznych. Od 1975 roku przewinęło się przez niego wiele pokoleń kębłowskiej, a także okolicznej ludności, tworząc razem 40-letnią historię zespołu.

Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo powstał jesienią we wspomnianym 1975 roku, gdzie ówczesna kierowniczka Domu Kultury w Kębłowie - Pani Janina Kotlarska, po rozmowie z dyrektorem Domu Kultury w Wolsztynie - Panem Janem Górskim, wsiadła na swój rower i objechała domy w Kębłowie zamieszkałe przez chórzystów kościelnych proponując, by ludzie przyszli zadecydować o założeniu zespołu. Natomiast z młodzieżą na ten ważny temat porozmawiała w klubo-kawiarence, którzy licznie spotykali się każdego wieczoru. Jaki miał być ten zespół - nie wiadomo. Istotne było, aby przyszli porozmawiać i zechcieli tę wieś rozruszać. Wkrótce już potem było pewne, że w Kębłowie tworzy się amatorski zespół taneczny i śpiewaczy. Zapisać mógł się praktycznie każdy, ludzie przychodzi całymi rodzinami. I tak 14 listopada 1975 roku odbyły się pierwsze zajęcia zespołu, poprowadzone przez dwóch instruktorów. Instruktorem tańca został Pan Henryk Dąbrowski, a chóru - Pani Maria Jankiewicz. Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo oficjalnie rozpoczął swoją działalność.

Rozpoczęto starania o pozyskiwanie strojów dla zespołu. Pierwszymi, które uzyskał pochodziły z Żar i były strojami lubuskimi po zespole, który się rozpadł. Z biegiem czasu dochodziły nowe kostiumy ludowe, m.in. łowickie, śląskie, szlacheckie, ułańskie. Pierwszy koncert ZPiT Kębłowo odbył się w Domu Kultury w Wolsztynie - 30 maja 1976 roku z okazji inauguracji święta Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. Natomiast w Kębłowie na scenie debiutancki występ miał miejsce 29 sierpnia tego samego roku z okazji Gminnych Dożynek i otwarcia sali widowiskowej. Pierwszy wyjazdowy koncert to Wojewódzkie Dożynki w Szprotawie - 5 września '76 roku. W tym pierwszym roku swojej działalności ZPiT Kębłowo dał 6 koncertów.

Już w drugim roku istnienia pojechali do Płocka na XI Ogólnopolski Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej, gdzie zdobył II nagrodę za obrzęd „Siwki Wielkanocne”. W trzecim roku działalności postanowiono utworzyć dziecięcy zespół „Małe Kębłowo”, który również prowadzony był przez Pana Henryka Dąbrowskiego. Ponadto zespół koncertował w Zielonej Górze na Winobraniu. W roku '79 zespół wyjechał za 1-dniowy koncert za granicę. Było to NRD, miasto Senftenberg, które obchodziło 700 lat istnienia. Zespół brał udział również w imprezie „Wiosna na Nysą” w Gubinie, gdzie z zespołami wolsztyńskimi zdobyli „Puchar Przyjaźni”.

W 1980 roku ZPiT Kębłowo obchodziło 5-lecie swojego powstania, na swoim koncie miało już 52 koncerty oraz dodatkowego instruktora na 2-letni okres - Panią Alicję Górską.

Kolejne 5 lat minęło bardzo szybko i na swoim 10-leciu zespół mógł pochwalić się już 137 koncertami, w tym 4 poza granicami kraju, w kraju NRD i udziałem w Centralnych Młodzieżowych Dożynkach w Babimoście. Zespół w ciągu tych lat zdecydowanie rozwinął swój repertuar, ale niestety tańczył nadal w pożyczonych kostiumach z Leszna i Śmieszkowa. Dorobił się jedynie kostiumów krakowskich.

CHARAKTERYSTYKA ZABORU ROSYJSKIEGO

220 lat temu, po przewlekłych sporach , 24 X 1795 r. państwa rozbiorowe ustaliły granice podziału ziem polskich. Od 1772 roku trwał podział Rzeczypospolitej pomiędzy trzech polskich sąsiadów: Rosję, Prusy, Austrię. Decyzjami kongresu wiedeńskiego z 1815 roku, większość ziem dawnej Rzeczypospolitej przypadło Rosji, gdzie utworzono Królestwo Polskie.

Rusyfikacja na ziemiach polskich – proces, szczególnie nasilony w okresie zaborów, w którym państwo rosyjskie dążyło do wynarodowienia Polaków poprzez stopniowe narzucanie języka, kultury, sztuki, religii prawosławnej i zwyczajów rosyjskich. Silnej rusyfikacji poddano dzieci, ze względu na ich ubogą jeszcze znajomość kultury i języka polskiego. „Noc apuchtinowska” to system oświatowy, który miał stworzyć człowieka lękliwego wobec władzy i identyfikującego się z carską Rosją i jej kulturą. Od 1885 w języku polskim wykładana była wyłącznie religia. Apuchtin przyczynił się do spadku liczby szkół, upadku kultury polskiej w Kongresówce i wzrostu analfabetyzmu. Do jego ulubionych powiedzeń należało zdanie, że dzięki jego rządom szkolnym „matka Polka zawodzić będzie nad kołyską dziecka rosyjską piosenką”. Ale nie udało się to Rosjanom – dzięki mieszkańcom polskiej wsi przetrwało wiele tańców i pieśni krzewiących ludową kulturę polską.

Zapraszamy do obejrzenia bloku tańców łowickich w wykonaniu dzieci młodszych, oberka w wykonaniu grupy młodzieży dorosłej oraz tańców lubelskich przedstawionych przez grupę dziecięcą starszą.

BLOK ŁOWICKI – GR. DZIECIĘCA MŁODSZA + OBEREK GR. MŁ. STARSZEJ

LUBLIN – GR. DZIECIĘCA STARSZA

HISTORIA ZESPOŁU : lata 1986-1995

Rok 1990 – jubileusz 15 lecia istnienia ZPiT Kębłowo. Zespół posiadał w swoich rękach już wszystkie kostiumy. W sumie wziął udział w 222 koncertach, w tym 8 zagranicznych: 6 razy wyjechał do NRD, 2 razy do Jugosławii w latach 1987 i w 1989. Amatorski zespół prowadzony był nadal przez tych samych instruktorów, Panią Marię Jankiewicz i Pana Henryka Dąbrowskiego. Zmienił się jedynie instruktor ZPiT „Małe Kębłowo”. Od 1987 roku zespół zaczęła prowadzić Pani Sylwia Kotlarska, która cały czas była aktywną tancerką. W ciągu kolejnych 5 lat zespół naturalnie utracił członków zespołu: tancerze zmieniali stan cywilny, co niektórzy wyprowadzili się z Kębłowa, chórzyści wycofali się z racji wieku, dlatego 20-lecie istnienia zespołu było tylko wieczorkiem tanecznym.

W tym czasie ZPiT „Małe Kębłowo” koncertował już na terenie całego województwa. Na koncie miał już około 80 występów. Instruktorem śpiewu nadal była Pani Maria Jankiewicz, a choreografem – Pani Sylwia Kotlarska. Do roku 1995 oba zespoły ZPiT w Kębłowie mogły pochwalić się 270 koncertami.

CHARAKTERYSTYKA ZABORU PRUSKIEGO

A teraz przenosimy się na ziemie zaboru pruskiego.

Germanizacja – proces przyswajania języka lub kultury niemieckiej przez jednostki i grupy społeczne funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur. Wobec Polaków rozpoczęto ją już po włączeniu ziem polskich pod panowanie pruskie. Kurs germanizacyjny przybrał na sile po 1870 r., obejmując administrację, sądy i szkolnictwo. W 1876 r., określono, że język niemiecki jest wyłącznie językiem urzędowym wszystkich władz i sądów, nie tylko w czynnościach wewnętrznych, ale i w stosunkach ze stronami. Odtąd nawet na poczcie i kolei nie mógł Polak porozumieć się we własnej mowie. Przystąpiono też do masowego germanizowania nazw miejscowych. Przykładem może być zmiana nazwy „Wielkie Księstwo Poznańskie” na „Provinz Posen”. W latach siedemdziesiątych przystąpiono również do germanizacji szkolnictwa. To też w tym okresie Kębłowo utraciło status miasta – był to rok 1883. Metody walki z germanizacją, to przede wszystkim wychowanie młodego pokolenia w duchu narodowym. Najważniejsze miejsce zajmowała działalność kulturalna i oświatowa, wpajanie młodym ludziom tradycji, obrzędów i zwyczajów przekazywanych z dziada pradziada.

Proponujemy państwu na początek suitę tańców kaszubskich w wykonaniu młodzieży młodszej i tańców z okolic Szamotuł, które przedstawi grupa młodzieżowa starsza.

Następnie na scenie pojawi się grupa dziecięca młodsza, która zaprezentuje Państwu zabawy śląskie oraz dzieci starsze i młodzież młodsza z tańcami z Zachodniej Wielkopolski.

KASZUBY – GR. MŁODZIEŻOWA MŁODSZA

SZAMOTUŁY – GRUPA MŁODZIEŻOWA STARSZA

BLOK ŚLĄSKI – GRUPA DZIECIĘCA MŁODSZA

BLOK ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI – GRUPA DZIECĘCA STARSZA + GRUPA MŁODZIEŻOW MŁODSZA

HISTORIA ZESPOŁU : lata 1996-2005

W 1997 roku ZPiT „Małe Kębłowo” wybrało się do Włoch. Grupa wystąpiła jako gość festiwalu „RAGAZZI IN GAMBA”. Rok później doszło do oficjalnej zmiany nazwy i „Małe Kębłowo” zaczęło występować jako Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo. W kolejnym roku grupa taneczno-wokalna wzięła udział w dniach SPREWALDU w Niemczech, a w roku 2000 udała się do Francji na Europejskie Spotkania Muzyczne TOUR. W tym roku zespół obchodził również 25 rocznicę swojego powstania. Rok później, z rąk ówczesnego Burmistrza Miasta i Gminy Wolsztyn, otrzymał prestiżową nagrodę „Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej”, co było ogromnym powodem do dumy. Kębłowskie Mazowsze - bo tak nazywane było przez media, odnowiło kontakt z zagranicznym zespołem z Jugosławii, którego potem gościło w polskich granicach. W lipcu 2002 roku w ramach przyjaźni został zaproszony - już - do Serbii i Czarnogóry, gdzie pokazał się w 3 koncertach. To nie był koniec zagranicznych występów w tym roku. We wrześniu zespół ponownie udał się do Niemiec na Dni Sprewaldu. W tym 2003 roku, młodsza grupa wzięła udział w warsztatach tanecznych w Konigs Wustehausen. Natomiast zespołowa młodzież miała okazję wyjechać do Luksemburgu, gdzie pojawiła się dwukrotnie na scenie.

Rok 2004 to historyczna data dla zespołu, gdyż w lutym tego roku powstała upragniona od dawna kapela, w której w skład wchodziły dwa akordeony, dwoje skrzypiec, trzy klarnety i kontrabas. Niestety w jej szeregach brakowało mieszkańców z naszej miejscowości. Już w czerwcu zespół wraz z kapelą wyjechał na kilkudniowy wyjazd do Serbii, aby reprezentować Polskę na Dniach Kultury Polskiej w Belgradzie. Grupa miała przyjemność gościć wtedy w ambasadzie polskiej.

Rok 2005 rozpoczął się od wyróżnienia dla zespołu, bowiem otrzymał nagrodę burmistrza za promowanie i wkład w rozwój miasta i gminy Wolsztyn. Wielkim, ale to jakże miłym zaskoczeniem był wybór przez urząd marszałkowski, naszego kębłowskiego zespołu jako oficjalnego reprezentanta województwa Wielkopolskiego na dożynki prezydenckie w Spale. Tam zdobył II nagrodę, którą dostał z rąk prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego. W tym samym czasie „Małe Kębłowo” wyjechało ponownie do Niemiec, na dni Lubben. W październiku tego roku miał miejsce nabór do zespołu, który powiększył swoje grono o 50 dzieci w wieku od 6 do 9 lat i w tamtej chwili cały zespół liczył około 150 członków. Przez okres 30 lat zespół stał się zespołem wielopokoleniowym, przewinęło się przez niego około 650 członków. Bilans tych wielu lat pracy wynosi około 480 koncertów, w tym 25 koncertów poza granicami kraju.

CHARAKTERYSTYKA ZABORU AUSTRIACKIEGO

I pozostały nam jeszcze dzieje Polaków pod zaborem austriackim. I tutaj na początku poddano Polaków akcji germanizacyjnej, ale w połowie XIX wieku, ze względu na wielokulturową społeczność Cesarstwa Austriackiego a później Austro-Węgier, zaczęto traktować polską społeczność jako obywateli. Autonomia galicyjska to nazwa całości praw społeczno-politycznych, które Galicja uzyskała w latach 1860–1873 wskutek ugody austriacko-polskiej. Autonomia, którą cieszyła się Galicja, była oczywiście namiastką niepodległości. Jednak dzięki niej zaczęło się rozwijać narodowe życie kulturalne, szkolnictwo i życie polityczne. Było to ważne nie tylko dla ludności Galicji, ale także dla Polaków w pozostałych zaborach. To w Galicji, dzięki liberalnej polityce austriackiej, znajdowali schronienie działacze niepodległościowi z zaborów pruskiego i rosyjskiego. Tutaj ukazywały się prace zakazane przez cenzurę rosyjską i niemiecką. Tutaj rozwijał się silny ruch chłopski, który swoją siłę czerpał z polskiej wsi, tutaj powstały pierwsze ruchy organizacje i partie chłopskie, miedzy innymi Polskie Stronnictwo Ludowe.

Zapraszamy do obejrzenia tańców rzeszowskich w wykonaniu grupy młodzieży starszej.

RZESZÓW – GRUPA MŁODZIEŻOWA STARSZA

HISTORIA ZESPOŁU : lata 2006-2015

Kolejne dziesięciolecie rozpoczęło się dla nas dużym wyróżnieniem, bowiem 3 maja 2006 roku zespół otrzymał przez pośrednictwo ówczesnych władz od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jest to jedne z największych osiągnięć naszego zespołu, które z pewnością jest powodem do radości i dumy. W tym roku grupa młodzieżowa udała się również do Francji. Rok 2007 był rokiem, w którym grupa taneczno-wokalna występowała głównie na polskich scenach.

Z początkiem roku 2008 do kolekcji kostiumów ludowych naszego zespołu dołączyły stroje górali podhalańskich. W sierpniu wyjechaliśmy do kolejnego państwa europejskiego - na festiwal do Czech. Następny rok to 25 koncertów i kolejny kraj Europy - Bułgaria. Rok 2010 to wyjazd na kilkudniowe warsztaty taneczne Beskidu Śląskiego, nowe stroje z tego regionu oraz pierwszy zagraniczny koncert grupy młodzieżowej młodszej nad Morzem Czarnym na Ukrainie. Ten rok okazał się być najbardziej obfitym w koncerty rokiem, było ich aż 34.

Rok 2011 to rok, w którym zespół zdobył wiele statuetek i nagród. Złotów - grupa młodzieżowa starsza zdobyła II miejsce w kategorii zespołów ludowych, a kapela uzyskała miejsce III. Zduńska Wola - grupa młodzieżowa młodsza wywalczyła II miejsce na festiwalu „Folklor Świata”. Kolejne państwo europejskie dla zespołu to Węgry i międzynarodowy festiwal w mieście Mór. W 2012 roku w ostatni weekend czerwca, ZPiT Kębłowo wraz z Wolsztyńskim Domem Kultury zorganizowali po raz pierwszy Spotkania Folklorystyczne na Ziemi Wolsztyńskiej, a w lipcu grupa dziecięca starsza na festiwalu Folklor Świata w Zduńskiej Woli zdobyła I miejsce w kategorii zespołów ludowych w wieku 12 do 15 lat. Następny rok 2013 to kontynuacja Spotkań Folklorystycznych oraz następne wojaże zespołu: grupa młodzieżowa starsza - wyjazd na Węgry, grupa młodzieżowa młodsza - festiwal SONCE Macedonia, grupa dziecięca starsza - Dni Spreewaldu w Niemczech. Ponadto zespół zdobył nowe stroje kaszubskie.

Rok 2014 to już 3 Spotkania Folklorystyczne na Ziemi Wolsztyńskiej i zdobywanie kolejnych państw Europy: grupa młodzieżowa młodsza - wyjazd do Austrii, grupa dziecięca starsza - udział w festiwalu w Rumunii oraz w Brandenburskim Święcie Wsi i Żniw w Niemczech.

W roku 2015 ponownie odbyły się Spotkania Folklorystyczne, na które zaproszono egzotyczny zespół z Nowej Zelandii, który miał do pokonania około 18 tysięcy km. Również w tym roku grupa zasadnicza wyjechała na weekendowy koncert na Orawę oraz udała się na festiwal orkiestr dętych do Holandii. Natomiast grupa młodzieżowa młodsza pojechała na Węgry, do miasta Mór. Ponadto obydwie grupy odwiedziły zaprzyjaźniony zespół na Kurpiach. W ciągu tego 10-lecia zespół wystąpił 234 razy na scenie polskiej i zagranicznej.

Przez okres 40 lat zespół stał się zespołem wielopokoleniowym, w którym przewinęło się ponad 750 ludzi. Bilans 40-letniej działalności zespołu to około 720 koncertów, w tym około 80 występów zagranicznych. Od pierwszego dnia repertuar zespołu powiększał się stopniowo. Dziś możemy pochwalić się wielkim „asortymentem”. Są ta: tańce i przyśpiewki z regionu Zachodnio-Południowej Wielkopolski, Kaszubskie, Szamotulskie, Śląskie, Rzeszowskie, Lubelskie, Krakowa Wschodniego, Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Łowickiego, przyśpiewki Górali Podhalańskich oraz tańce narodowe, czyli Oberek z Kujawiakiem, Krakowiak, Polonez oraz Mazur.

Należy też przypomnieć o osobach, dzięki którym zespół powstał i nadal prowadzi swoją działalność. Są nimi:

 • Pan Henryk Dąbrowski – kierownik i choreograf od 1975 do 1991 roku.
 • Pani Maria Jankiewicz – instruktor muzyczny i grupy wokalnej od 1975 do 2002 roku.
 • Pani Alicja Górska - instruktor od 1980 roku do 1982.
 • Pani Sylwia Kotlarska - tancerka od roku 1975, instruktor i choreograf od 87, od 1991 roku również kierownik zespołu.
 • Pan Jarosław Świrszcz - instruktor muzyczny i grupy wokalnej od 2003 roku.
 • Pan Dariusz Wnuk - choreograf od 2004 roku.
 • Pan Krzysztof Olszewski - instruktor muzyczno-wokalny i szef kapeli od 2004 roku.

W międzyczasie z grupami dziecięcymi pracowały Anna Horowska, Marta Knobel, Agnieszka Hajt oraz Anna Dulat.

Zakończenie koncertu to tańce Krakowa wschodniego w wykonaniu młodzieży młodszej o tańców górali Beskidu Żywieckiego w wykonaniu młodzieży starszej.

KRAKÓW WSCHODNI – MŁODZIEŻ MŁODSZA

BESKID ŻYWIECKI – GRUPA MŁODZIEŻOWA STARSZA

FINAŁ : HEJ HO KĘBŁOWO

Po koncercie wszystkich grup tanecznych, kierownik zespołu uhonorowała lalkami i kubkami okolicznościowymi członków zespołu i jego przyjaciół.

Wyróżnione osoby to :
Knobel Marta (24 lata stażu w zespole); Dulko Wojtek, Smerdka Grażyna , Wojtkowiak Monika (15 lat stażu w zespole); Czaińska Weronika, Dziemba Renata, Fijałkowska Kinga, Jankowiak Dariusz, Jankowiak Katarzyna, Knobel Dawid, Koza Krzysztof, Kozłowska Lidia, Malicka Hanna, Maszner Weronika, Pukacka Patrycja, Rogozińska Daria, Rogoziński Krzysztof, Sawicka Marzena, Stanek Łukasz, Walkowiak Karolina, Wieczorek Monika, Wojtkowiak Weronika, Ziomek Natalia (13 lat stażu w zespole); Maszner Patryk, Ceglarek Krystian (12 lat stażu w zespole); Kurasińska Magdalena, Wojnarowicz Damian (11 lat stażu w zespole); Jankowiak Joanna, Kozłowski Marek, Kozłowski Szymon, Olszewska Katarzyna, Olszewski Rafał, Poślednik Klaudia, Przybyła Patryk, Przybyła Tobiasz, Winiarz Rafał, Wróbel Angelika (10 lat stażu w zespole); Andrzejewska Agnieszka, Gawron Zuzanna, Malicka Karolina, Luftman Marcin, Opaska Jakub, Pławińska Klaudia, Siczyńska Sara, Smerdka Kinga, Szmańda Bartosz, Waszkiewicz Krystian, Zboralska Angelika ( 7 lat stażu w zespole ); Wielgosz Waldemar (6 lat stażu w zespole); Szczepaniak Jakub ( 4 lata stażu w zespole). W ten sam sposób uhonorowano członków zespołowej kapeli.

Natomiast młodzież swoim opiekunom i przyjaciołom podarowała piękne kubki z motywami folklorystycznymi i przepiękne bukiety kwiatów , które otrzymali: Sylwia Kotlarska, Dariusz Wnuk, Krzysztof Olszewski, Jarosław Świrszcz, Mirosława Żok, Robert Tomys.

A później… a później przy dźwiękach zaprzyjaźnionej kapeli górali z Lipnicy Wielkiej na Orawie bawiono się do samego rana.
Zdjęcia

Robert Tomys

powrót

Copyright © Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo