Aktualności

Warkocz Magdaleny - XII festyn farny

2010-07-25

XII Festyn Farny w Poznaniu
To już parafialna tradycja, że w pobliżu święta Marii Magdaleny bawią się wspólnie jej parafianie, mieszkańcy Poznania i zaproszeni goście.

Festyn powstaje dzięki zaangażowaniu wielu osób i z przekazanych przez firmy darów oraz dzięki wsparciu cechów rzemieślniczych i restauratorów staromiejskich. I choć głównym celem imprezy jest wspólna zabawa, jest także idea, która przyświeca festynowi od początku jego istnienia – zbiórka funduszy na remont Fary – jednej z najpiękniejszych barokowych świątyń Polski, od kilkunastu dni drugiej Bazyliki Mniejszej w Poznaniu.

Festyn rozpoczął się odpustową mszą świętą, po której uczestnicy wraz z orkiestrą z Wolsztyna, Kurkowymi Bractwami Strzeleckimi i ZPiT Kębłowo przeszli na Plac Kolegiacki, gdzie odbyło się święcenie pojazdów. Otwarcia festynu i powitania przybyłych gości z Ziemi Wolsztyńskiej dokonali członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary, prof. Bohdan Gruchman i Andrzej Zachmann. Gościem specjalnym festynu byli reprezentanci Miasta i Gminy Wolsztyn : ZPiT Kębłowo oraz Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta, prezentujące swój dorobek.

Mszę św. rozpoczęła PWOD pod dyrekcją p. Jarosława Gerlicha, natomiast w trakcie mszy pieśń Maryjo, Śliczna Pani wykonał zespół z Kębłowa.

Na dziedzińcu Urzędu Miasta w Poznaniu odbyła się dalsza część festynu – prezentacje gości, kiermasz książek wydawnictw religijnych, zawody sportowe, loteria fantowa. Po powitaniu krótkiego przybliżenia M i G Wolsztyn dokonał burmistrz Wolsztyna p. Andrzej Rogoziński. Jako pierwszy wystąpił ZPiT Kębłowo – grupa starsza w wiązance tańców lubelskich i łowickich, grupa średnia w tańcach beskidzkich. Jeszcze chłopcy w strojach beskidzkich dostąpili zaszczytu zniesienia ze sceny i poczęstowania poświęconym chlebem odpustowym w kształcie warkocza uczestników festynu. Obydwa występy zostały serdecznie przyjęte przez zgromadzoną publiczność a dziewczęta z obu zespołów były najczęściej fotografowanymi osobami.

Kończąc pobyt w Poznaniu nie zapomniano o solenizantach obchodzących tego dnia swoje imieniny – Krzysztofach : Olszewskim, Kotlarskim, Koza i Dąbrowskim, którym pozostali członkowie zespołu odśpiewali gromkie Sto lat.

Robert Tomys

powrót

Copyright © Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo