Aktualności

X Przegląd Zespołów Folklorystycznych - Złotów

2011-05-15

X Przegląd Zespołów Folklorystycznych - Złotów

W dniach 14-15 maja br. na terenie złotowskiego MLKS "Sparta" odbyła się XII edycja Międzynarodowych Targów Agroturystycznych zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Złotowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski. Patronat honorowy nad Targami sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewoda Wielkopolski. Targi odwiedziło bardzo wielu mieszkańców powiatu i regionu. Na Targach obecni byli m.in. parlamentarzyści, władze Powiatu Złotowskiego, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele szeregu insytucji, wystawcy i sponsorzy. Powiat Złotowski odwiedziła także delegacja z partnerskiego powiatu Jampol na Ukrainie. Targom towarzyszył szereg imprez i konkursów. Corocznie do udziału w imprezie zgłasza się bardzo wielu wystawców z całej Polski, wystawców i twórców ludowych reprezentujących różne regiony Polski. Tradycyjnie już, osoby zwiedzające stoiska wystawowe mogą zapoznać się z kulturą ludową, rękodziełem i lokalnymi, tradycyjnymi produktami. Dla publiczności zwiedzającej targi atrakcją były również występy zespołów folklorystycznych w ramach X Przeglądu Zespołów Folklorystycznych, wystawy prac twórców ludowych i degustacje potraw regionalnych. ZPiT Kębłowo, reprezentowany przez najstarszą grupę, wystąpił w następujących kategoriach: zespoły pieśni i tańca, zespoły śpiewacze oraz kapela ludowa. Po dwudniowych występach jury ogłosiło werdykt - a Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo zajął trzecie miejsce w kategorii kapel ludowych w składzie Krzysztof Olszewski, Nina Lenart, Kasia Tomiak, Dariusz Wnuk i Andrzej Chwalisz oraz drugie miejsce w kategorii zespołów ludowych za pokazane tańce z regionu Krakowa wschodniego i okolic Rzeszowa.
Zdjęcia

Robert Tomys

powrót

Copyright © Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo